КОНТАКТИ С РИН БГ

РИН СК ООД – Банкова сметка


BIC  на OББ : UBBSBGSF
Разплащателна сметка BGN: BG68UBBS88881000645741

Обадете ни се или ни пишете:


Румяна Чальова – СКИ И ТУРИЗЪМ

rumichaliova@yahoo.com GSM: 0887321129  – до 18 часа


Николай Чальов – ПЛУВАНЕ

GSM: 0888816597

http://www.rin-bg.com/

Моля изтеглете и попълнете

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДВУСТРАННО ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ

ФОРМА ЗА ЗАПИСВАНЕ:


ПОПЪЛНЕТЕ ФОРМАТА ЗА ЗАПИСВАНЕ ТУК!

КОНТАКТ С НАС:


ПОПЪЛНЕТЕ ФОРМА ЗА ВРЪЗКА С НАС!

ФОРМА ЗА ОТТЕГЛЯНЕ НА СЪГЛАСИЕ ОТ РОДИТЕЛ-НАСТОЙНИК:


изтеглете от тук:

ФОРМА ЗА ОТТЕГЛЯНЕ НА СЪГЛАСИЕ ОТ СУБЕКТА НА ДАННИТЕ:


изтеглете от тук:


и прочетете

ОБЩИ УСЛОВИЯ

За провеждането на организирано планинско училище