5 дневен лагер с 4 нощувки в хижа Ерма Трън.

5 дневен лагер с 4 нощувки в хижа Ерма Трън.

Oчаквайте детайли скоро!