Плуване

Плуване

Процес

Цени

Галерия

Групите по плуване в RIN могат да бъдат както от ранна детска възраст в която изграждането на правилна двигателна култура и закален организъм за от изключително значение, така и до по-късен етап от професионалното развитие на състезатели с републикански и международни отличия. Заниманията по плуване  са целогодишни,разпределени основно на двудневни седмични посещения. Групите се събират по предварително уговорен маршрут, а уроците се провеждат в новият и събременен център на арена овергаз в частно училище Българско школо в младост. Заниманията по плуване са между 30-60 минути в зависимост от възрастта и подготовката на плувците. Връщането става по същите спирки от маршрута.