Контакти с РИН БГ

КОНТАКТ С НАС:

ФОРМА ЗА КОНТАКТИ – ВРЪЗКА С НАС!

Вашето име*

EMAIL ADDRESS*

Тема:

Съобщение:

Съгласие за обраотка на данните

С попълването на тази форма се съгласявам РИН СК да обработва и администрира дадените от мен лични данни за целите на избраната от мен услуга!

РИН СК ООД – Банкова сметка


BIC на OББ : UBBSBGSF
Разплащателна сметка BGN: BG68UBBS88881000645741

http://www.rin-bg.com/

РИН СК ООД – Банкова сметка


BIC  на OББ : UBBSBGSF
Разплащателна сметка BGN: BG68UBBS88881000645741

Обадете ни се или ни пишете:


Румяна Чальова – СКИ И ТУРИЗЪМ

[email protected]
GSM: 0887321129
моля звънете до 17 часа


Петър Чальов – СНОУБОРД

[email protected]
GSM: 0899811897
моля звънете до 17 часа


Николай Чальов – ПЛУВАНЕ

[email protected]
GSM: 0888816597
моля звънете до 17 часа

http://www.rin-bg.com/

Обадете ни се или ни пишете:


Румяна Чальова – СКИ, СНОУБОРД И ТУРИЗЪМ

[email protected] GSM: 0887321129 – до 17 часа

Николай Чальов – ПЛУВАНЕ

[email protected] GSM: 0888816597

Петър Чальов – СНОУБОРД

[email protected] GSM: 0899811897

РИН СК ООД – Банкова сметка


BIC  на OББ : UBBSBGSF
Разплащателна сметка BGN: BG68UBBS88881000645741

Обадете ни се или ни пишете:


Румяна Чальова – СКИ И ТУРИЗЪМ

[email protected]
GSM: 0887321129
моля звънете до 17 часа


Петър Чальов – СНОУБОРД

[email protected]
GSM: 0899811897
моля звънете до 17 часа


Николай Чальов – ПЛУВАНЕ

[email protected]
GSM: 0888816597
моля звънете до 17 часа

http://www.rin-bg.com/