КОНТАКТИ

Контакти с РИН БГ

РИН СК ООД – Банкова сметка


BIC  на OББ : UBBSBGSF
Разплащателна сметка BGN: BG68UBBS88881000645741

Обадете ни се или ни пишете:


Румяна Чальова – СКИ И ТУРИЗЪМ

rumichaliova@yahoo.com GSM: 0887321129  – до 18 часа


Николай Чальов – ПЛУВАНЕ

GSM: 0888816597

http://www.rin-bg.com/

Моля изтеглете и попълнете

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДВУСТРАННО ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ

ФОРМА ЗА ОТТЕГЛЯНЕ НА СЪГЛАСИЕ ОТ РОДИТЕЛ-НАСТОЙНИК:

изтеглете от тук:


ФОРМА ЗА ОТТЕГЛЯНЕ НА СЪГЛАСИЕ ОТ СУБЕКТА НА ДАННИТЕ:

изтеглете от тук:

ФОРМА ЗА ЗАПИСВАНЕ:


ПОПЪЛНЕТЕ ФОРМАТА ЗА ЗАПИСВАНЕ ТУК!

КОНТАКТ С НАС:

ФОРМА ЗА КОНТАКТИ – ВРЪЗКА С НАС!

Уважаеми клиенти, с попълването на тази форма за контакт Вие доброволно предоставяте необходимите данни за комуникация с Вас. Ако не желаете да предоставяте тези данни, моля НЕ ПОПЪЛВАЙТЕ тази форма!