Записване за Плуване за деца 4-6 годишна възраст


Уважаеми клиенти, с попълването на тази форма за записване Вие доброволно предоставяте необходимите данни за записване. Ако не желаете да предоставяте тези данни, моля НЕ ПОПЪЛВАЙТЕ тази форма!

 
Заявки и запитвания за организирани групи от детски градини и учебни заведения. Транспорта се организира от РИН СК от учебното заведение до басейна и обратно.

Детска градина или учебно заведение:

РИН СК ООД - Банкова сметка


 BIC на OББ : UBBSBGSF Разплащателна сметка BGN: BG68UBBS88881000645741

С попълването на тази форма се съгласявам РИН СК да обработва и администрира дадените от мен лични данни за целите на избраната от мен услуга!

Обадете ни се или ни пишете:


Румяна Чальова – организатор групово обучение

[email protected]
GSM: 0887321129 – до 18 часа


Николай Чальов – треньор по плуване

GSM: 0888816597

http://www.rin-bg.com/

Записването през електронната форма важи само след обратно потвърждение от наша страна

Моля изтеглете и попълнете

Договор за обучение по плуване

GDPR ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СПОДЕЛЕНА ОТГОВОРНОСТ  в условията на COVID-19

Прочетете:

 Декларация за поверителност на РИН СК ООД
и
Мерки и инструктаж във връзка с разпространението на COVID-19

декларацията за споделена отговорност важи само при запознаване с инструктажа

РИН СК ООД – Банкова сметка


BIC  на OББ : UBBSBGSF
Разплащателна сметка BGN: BG68UBBS88881000645741

Обадете ни се или ни пишете:


Румяна Чальова – СКИ И ТУРИЗЪМ

[email protected] GSM: 0887321129  – до 18 часа


Николай Чальов – ПЛУВАНЕ

GSM: 0888816597

http://www.rin-bg.com/

Моля изтеглете и попълнете

ФОРМА ЗА ОТТЕГЛЯНЕ НА СЪГЛАСИЕ ОТ РОДИТЕЛ-НАСТОЙНИК

ФОРМА ЗА ОТТЕГЛЯНЕ НА СЪГЛАСИЕ ОТ СУБЕКТА НА ДАННИТЕ


Моля, прочетете и

Политика за защита на данните на „РИН-СК“ ООД