Записване за лагер


Уважаеми клиенти, с попълването на тази форма за записване Вие доброволно предоставяте необходимите данни за записване. Ако не желаете да предоставяте тези данни, моля НЕ ПОПЪЛВАЙТЕ тази форма!

Три имена на детето*

ЕГН на детето /Обучаващия се/*

Записване на второ дете от семейството (имена и ЕГН):

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ:

Изберете лагер:*

Ниво на умения:

Допълнителна информация, която смятате за полезна:

Отбелязване на здравословни или конкретни специфичности на детето

РОДИТЕЛ НА ДЕТЕТО

Имена на родителя

Телефон за връзка

EMAIL ADDRESS

Уважаеми клиенти, заплащането на таксата за лагера е САМО ПО БАНКОВ ПЪТ, при което на Вас ви се издава фактура! Спазвайки законите на Република България, фактурата може да бъде издадена както на юридическо, така и на физическо лице. Ето защо е необходимо да попълните полетата по-долу с данни за получаване на фактура по Ваш избор.

Данни и Адрес за фактура:*

ЕГН на родителя за фактурата/Булстат на фирма*

Съгласие за обраотка на данните

С попълването на тази форма се съгласявам РИН СК да обработва и администрира дадените от мен лични данни за целите на избраната от мен услуга!