Записване за Зимен лагер


Уважаеми клиенти, с попълването на тази форма за записване Вие доброволно предоставяте необходимите данни за записване. Ако не желаете да предоставяте тези данни, моля НЕ ПОПЪЛВАЙТЕ тази форма!

Три имена на детето /Обучаващия се/*

ЕГН на детето /Обучаващия се/*

Записване на второ дете от семейството / Втори обучаващ се / Три имена, ЕГН, номер на обувки, ръст/:

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ:

Ниво на умения / клас:*

Лично оборудване - ски/сноуборд, обувки, щеки, каска, очила:

Отбелязване на здравословни или конкретни специфичности на детето

Допълнителна информация, която смятате за полезна:

РОДИТЕЛ НА ДЕТЕТО

Лагера се провежда с любезното съдействие на 4 СЕЗОНА ТРАВЪЛ ООД

4 СЕЗОНА ТРАВЪЛ ООД с ЕИК 121460704, е лицензиран туроператор и туристически агент под № РК-01-6677/19.01.2011 г., издаден от Министерство на икономиката, енергетиката и туризма. Детският лагер е организиран съвместно с „РИН СК“ ООД, ЕИК 204013627, регистрирано в Търговския регистър при Агенцията по вписвания.

Застрахователят, с когото 4 СЕЗОНА ТРАВЪЛ ООД е сключил застрахователна полица №065 0000217/ 04, съгласно чл. 97 от Закона за туризма, е „Евроинс“ АД, гр. София 1592, бул. "Христофор Колумб" №43 тел.: 0700 17 241, факс: 02/4895 526, e-mail: [email protected] . Застраховката е валидна е валидна до 13.02.2023 г. и покрива отговорността на 4 СЕЗОНА ТРАВЪЛ ООД за причинени вреди, вследствие неразплащане с контрагенти.

Имена на родителя

Телефон за връзка

EMAIL ADDRESS

Уважаеми клиенти, заплащането на таксата за лагера е САМО ПО БАНКОВ ПЪТ, при което на Вас ви се издава фактура! Спазвайки законите на Република България, фактурата може да бъде издадена както на юридическо, така и на физическо лице. Ето защо е необходимо да попълните полетата по-долу с данни за получаване на фактура по Ваш избор.

Данни и Адрес за фактура:

ЕГН на родителя за фактурата/Булстат на фирма

Съгласие за обраотка на данните

С попълването на тази форма се съгласявам РИН СК да обработва и администрира дадените от мен лични данни за целите на избраната от мен услуга!