ДОКУМЕНТИ

РИН СК ООД – Банкова сметка


BIC  на OББ : UBBSBGSF
Разплащателна сметка BGN: BG68UBBS88881000645741

ФОРМА ЗА ЗАПИСВАНЕ:


 
Уважаеми клиенти, с попълването на тази форма за записване Вие доброволно предоставяте необходимите данни за записване. Ако не желаете да предоставяте тези данни, моля НЕ ПОПЪЛВАЙТЕ тази форма!
Вашето записване ще бъде гарантирано след внасяне на капаро в размер на 20% от избрания пакет в срок от 5(пет) дни след пускане на формата за записване! Човек от нашия екип ще се свърже с Вас за повече информация и детайли!


ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ:


РОДИТЕЛ НА ДЕТЕТО:

РИН СК ООД - Банкова сметка


 BIC на OББ : UBBSBGSF Разплащателна сметка BGN: BG68UBBS88881000645741

С попълването на тази форма се съгласявам РИН СК да обработва и администрира дадените от мен лични данни за целите на избраната от мен услуга!

ФОРМА ЗА ОТТЕГЛЯНЕ НА СЪГЛАСИЕ ОТ РОДИТЕЛ-НАСТОЙНИК:


изтеглете от тук:

ФОРМА ЗА ОТТЕГЛЯНЕ НА СЪГЛАСИЕ ОТ СУБЕКТА НА ДАННИТЕ:


изтеглете от тук:

КОНТАКТ С НАС:

Обадете ни се или ни пишете:


Уважаеми клиенти, с попълването на тази форма за контакт Вие доброволно предоставяте необходимите данни за комуникация с Вас. Ако не желаете да предоставяте тези данни, моля НЕ ПОПЪЛВАЙТЕ тази форма!

Румяна Чальова – СКИ И ТУРИЗЪМ

rumichaliova@yahoo.com GSM: 0887321129 


Николай Чальов – ПЛУВАНЕ

GSM: 0888816597

http://www.rin-bg.com/