ДОКУМЕНТИ

РИН СК ООД – Банкова сметка


BIC  на OББ : UBBSBGSF
Разплащателна сметка BGN: BG68UBBS88881000645741

ФОРМА ЗА ОТТЕГЛЯНЕ НА СЪГЛАСИЕ ОТ РОДИТЕЛ-НАСТОЙНИК:


изтеглете от тук:

ФОРМА ЗА ОТТЕГЛЯНЕ НА СЪГЛАСИЕ ОТ СУБЕКТА НА ДАННИТЕ:


изтеглете от тук:

Декларация за поверителност на РИН СК ООД

Обадете ни се или ни пишете:


Уважаеми клиенти, с попълването на тази форма за контакт Вие доброволно предоставяте необходимите данни за комуникация с Вас. Ако не желаете да предоставяте тези данни, моля НЕ ПОПЪЛВАЙТЕ тази форма!

Румяна Чальова – СКИ И ТУРИЗЪМ

[email protected] GSM: 0887321129 


Николай Чальов – ПЛУВАНЕ

GSM: 0888816597

http://www.rin-bg.com/