Декларация


Декларацията е неформален договор за информираност между двете страни. След като я изтеглите от линк и я попълните, можете да я предадете лично на уговорената спирка или чрез е-мейл.